Menu

Begeleid- en beschermd wonen

Het liefst woont u natuurlijk thuis in uw vertrouwde omgeving, maar soms lukt dat (nog) niet zelfstandig. Dit kan te maken hebben met opgebouwde schulden, te weinig grip op uw leven, ruzies op onveilige situaties. Begeleid of beschermd wonen kan dan een oplossing zijn. Beschermd wonen duidt erop dat u met meerdere mensen in één huis woont en intensieve begeleiding krijgt. U hebt een eigen kamer en deelt de badkamer, keuken en zitkamer met de andere bewoners. U wordt dagelijks geholpen op verschillende leefgebieden zoals het bijhouden van de financiën en persoonlijke verzorging. Hiernaast krijgt u begeleiding van een (sociaalpsychiatrisch) verpleegkundige. Soms is een behandeling ook nodig. Dit wordt door GGZ Rijnmond geregeld via collega GGZ-instellingen. Het verblijf in een woonvorm duurt zo lang als nodig en zo kort als noodzakelijk. Als het wonen in een begeleid of beschermd woonvorm verloopt zoals gewenst, kunt u, afhankelijk van de situatie, doorstromen naar een begeleide woonvorm of een zelfstandige woning.

Begeleid Wonen

Begeleid wonen houdt in dat u samen met een of twee anderen, die ook hulp nodig hebben, woont. U heeft een eigen slaapkamer maar deelt de badkamer, keuken en zitkamer. U en uw medebewoners krijgen hulp op verschillende leefgebieden. De begeleiders komen dagelijks langs en helpen u bijvoorbeeld uw woning en uw leven op orde te houden. U krijg bijvoorbeeld hulp bij het schoonmaken, koken, het bijhouden van de financiën, het vinden van werk en een goede vrijetijdsbesteding. De begeleiders geven geen therapie of behandeling. Als u dat wel nodig hebt, wordt dat door GGZ Rijnmond geregeld via collega GGZ-instellingen.

GGZ Rijnmond

Heeft u een vraag of opmerking? Of wilt u meer weten over het zorgaanbod van GGZ Rijnmond? Neem contact met ons op via 010 – 226 33 55 of ga door naar contact.

Ga naar contact