Menu

Raad van Commissarissen

GGZ Rijnmond kent een actieve Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen heeft een aantal taken zoals het adviseren van de directie, toezicht houden op het beleid gevoerd door GGZ Rijnmond, mede toetsen van het voldoen aan de Good Governance code voor de zorg.
De statuten van GGZ Rijnmond, het reglement van de Raad van Commissarissen en de Zorgbrede Good Governance Code, vormen elke in en samenhang, een belangrijke leidraad voor het handelen van de Raad van Commissarissen. Genoemde documenten zijn opvraagbaar via contact@ggzrijnmond.com