Menu

Missie en Visie

Missie

GGZ Rijnmond is een organisatie die zich inzet voor mensen met een ernstige psychische aandoening. Wij proberen door middel van cliëntgerichte begeleiding de zelfredzaamheid van de zorgvrager te stimuleren. Diversiteit, respect en inlevingsvermogen staan hierbij centraal.

Visie

Mensen verschillen van elkaar wat betreft de zorg die ze nodig hebben, de verwachtingen die ze hebben over de zorg, hun prioriteiten en de rol die zij zelf willen vervullen in het zorgproces. Omdat niet elke cliënt hetzelfde wil en kan, hebben we te maken met diversiteit in de zorg. GGZ Rijnmond streeft er met het bieden van diverse soorten hulp naar dat al deze verschillende mensen zich in de maatschappij als volwaardig individu kunnen ontwikkelen.

GGZ Rijnmond

Heeft u een vraag of opmerking? Of wilt u meer weten over het zorgaanbod van GGZ Rijnmond? Neem contact met ons op via 010 – 226 33 55 of ga door naar contact.

Ga naar contact