Skip links
Explore
Drag

Missie

Onze missie bij het beschermd wonen is het bieden van een veilige en ondersteunende omgeving voor mensen met complexe zorg- en ondersteuningsbehoeften. Wij streven ernaar om een thuis te bieden waar individuen met diverse achtergronden, kwetsbaarheden en uitdagingen zich kunnen ontwikkelen, stabiliteit kunnen vinden en hun kwaliteit van leven kunnen verbeteren. Ons doel is om hen te helpen bij het vergroten van hun zelfredzaamheid, het bevorderen van hun emotionele en fysieke welzijn, en het opbouwen van veerkracht. Laagdrempeligheid is daarbij een belangrijke uitgangspunt.

Visie

Onze visie is een samenleving waarin iedereen, ongeacht hun complexe zorgbehoeften, recht heeft op een respectvolle en inclusieve woonomgeving. Bij GGZ Rijnmond streven we naar het bieden van een veilige haven waar individuen met complexe zorgbehoeften zich geborgen voelen en waar hun individuele behoeften en doelen centraal staan.

We streven ernaar om een warme en ondersteunende gemeenschap te creëren waarin individuen kunnen groeien, zowel op persoonlijk als op sociaal vlak. Onze focus ligt op het bieden van zorg op maat, waarbij we rekening houden met de unieke behoeften en capaciteiten van elke bewoner. We bevorderen autonomie en empowerment, waarbij we individuen aanmoedigen om hun eigen keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun leven.

Daarnaast streven we ernaar om samen te werken met families, zorgverleners en externe partners om een geïntegreerd zorgnetwerk te vormen. Door deze samenwerking kunnen we een holistische aanpak hanteren, waarbij we niet alleen aandacht besteden aan de medische en fysieke behoeften, maar ook aan de emotionele, sociale en psychologische aspecten van welzijn.

Kortom, onze missie en visie bij beschermd wonen zijn gericht op het bieden van een stabiele en ondersteunende woonomgeving, het bevorderen van herstel en welzijn, en het stimuleren van zelfstandigheid voor mensen met complexe zorgbehoeften. We streven naar een inclusieve gemeenschap waarin individuen kunnen gedijen en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om een betekenisvol leven te leiden.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

Contact opnemen
Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op onze site gebruik gemaakt van cookies. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het privacybeleid.