Skip links
Explore
Drag

Onafhankelijke cliëntenondersteuning

Vragen over onafhankelijke cliëntondersteuning

1. Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning?
Onafhankelijke cliëntondersteuning betekent dat er altijd iemand is waarbij u terecht kunt met uw vraag over ondersteuning, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk of bijvoorbeeld inkomen. Iemand waarvan u zeker weet dat die u – alleen in uw belang – kan ondersteunen. Iemand die de weg kent en veel kennis heeft.

2. Voor wie is onafhankelijke cliëntondersteuning?
Iedereen mag gebruik maken van cliëntondersteuning. Gratis. Voor vragen op alle leefgebieden. En voor alle leeftijden. Voor uzelf of voor iemand in uw omgeving. Of u nu al ondersteuning of zorg ontvangt, of niet. Iedereen heeft hier recht op. Dit staat in de wet.

3. Wanneer kan ik een onafhankelijke cliëntondersteuner inschakelen?
U kunt bij een cliëntondersteuner terecht voor al uw vragen over ondersteuning, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen werk of bijvoorbeeld inkomen. Bijvoorbeeld als u een vraag heeft over de opvoeding of ontwikkeling van uw kind. Over (zelfstandig) wonen of samenleven met iemand met een beperking. Over leren en werken. Of bijvoorbeeld regels en geldzaken.

U kunt ook een cliëntondersteuner inschakelen als u graag wilt dat iemand met u meegaat naar een gesprek, met de gemeente, het wijkteam in uw buurt of bijvoorbeeld het UWV. Die u helpt bij het doen van een aanvraag. Samen met u bekijkt welke mogelijkheden er voor u zijn in wet- en regelgeving. Met u op zoek gaat naar passende zorg, een zorgorganisatie of u ondersteunt bij ontevredenheid. Of gewoon iemand die alles eens samen met u op een rijtje zet, en vanuit uw belang bekijkt welke mogelijkheden er zijn in uw situatie.

4. Waarom is de ondersteuning onafhankelijk?
Onafhankelijk betekent dat de cliëntondersteuner naast u staat en samen met u bekijkt wat het beste is in uw situatie. Uw belang staat daarbij voorop. De cliëntondersteuner heeft geen belang bij een bepaalde zorgaanbieder. Ook neemt hij of zij geen beslissingen over de toekenning van zorg of bijvoorbeeld een uitkering. Wel kan de cliëntondersteuner u helpen om een aanvraag te doen. De cliëntondersteuner geeft u informatie en advies, of kan samen met u bekijken wat er nodig is om verder te komen. Maar u neemt hierin altijd zelf de beslissingen.

5. Welke kennis heeft een onafhankelijke cliëntondersteuner?
De cliëntondersteuners van MEE weten veel over leven met beperkingen. (Licht) verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperkingen. Maar ook chronische ziekten, niet-aangeboren hersenletsel of bijvoorbeeld autisme. Ook ouderen of bijvoorbeeld mensen met psychische klachten kunnen bij hen terecht. De cliëntondersteuner heeft veel kennis over wet- en regelgeving. En kent de weg in uw buurt.

6. Moet ik iets betalen?
Cliëntondersteuning is voor u gratis. U hoeft niets te betalen. Ook geen eigen bijdrage. Iedereen heeft hier recht op. Dit staat in de wet.

7. Heb ik een doorverwijzing of indicatie nodig?
U heeft geen doorverwijzing of indicatie nodig om gebruik te maken van cliëntondersteuning. Iedereen heeft hier recht op. Dit staat in de wet.

8. Waar kan ik terecht?
Dit hangt af van waar u woont. In de meeste gemeenten kunt u rechtstreeks contact opnemen met MEE. Wanneer u een indicatie voor langdurige zorg heeft, kunt u altijd rechtstreeks contact opnemen met Stichting MEE.

9. Er zitten ook cliëntondersteuners in het wijkteam in mijn buurt. Wat is het verschil?
Sommige gemeenten hebben een wijk- of gebiedsteam in uw buurt. In deze teams zitten hulpverleners van verschillende organisaties. Soms zitten daar ook cliëntondersteuners van MEE in. Voor alle cliëntondersteuners van MEE geldt dat zij geen belang hebben bij een bepaalde zorgaanbieder. Of beslissingen nemen over de toekenning van zorg of bijvoorbeeld een uitkering. Wel kan de cliëntondersteuner u helpen om een aanvraag te doen. De cliëntondersteuners gaan altijd uit van uw belang en kijken samen met u wat het beste is in uw situatie.
In de meeste gemeenten kunt u zelf kiezen of u naar het wijkteam gaat met uw vraag of liever iemand buiten het wijkteam spreekt. U kunt dan rechtstreeks contact opnemen met een cliëntondersteuner van MEE. Deze cliëntondersteuner zit niet in het wijkteam. Net wat u het prettigst vindt. Deze cliëntondersteuner kan ook met u mee gaan naar een gesprek met het wijkteam, zodat u nooit met één en dezelfde persoon te maken heeft. Wanneer u een indicatie voor langdurige zorg heeft, kunt u altijd rechtstreeks contact opnemen met MEE.

10. Wat kan mij helpen in het gesprek met instanties?
In de wet staat dat iedereen er recht op heeft om een cliëntondersteuner mee te nemen naar een gesprek. Met de gemeente, een wijkteam, het CJG of bijvoorbeeld het UWV. De cliëntondersteuner kan u bijvoorbeeld helpen om uw situatie op een rijtje te zetten en goed onder woorden te brengen. Ook kan de cliëntondersteuner u helpen om het gesprek samen voor te bereiden. Ook heeft MEE een aantal checklists die u kunnen helpen in de voorbereiding op een gesprek met instanties

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

Contact opnemen
Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op onze site gebruik gemaakt van cookies. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het privacybeleid.